รับยื่นภาษีอากรแม่วงก์ รับทำบัญชีแม่วงก์ วางระบบบัญชีแม่วงก์ รับตรวจสอบบัญชีแม่วงก์ ทำบัญชีแม่วงก์ รับวางระบบบัญชีแม่วงก์ รับวางระบบบัญชีแม่วงก์ รับปิดงบการเงินแม่วงก์ รับตรวจสอบบัญชีแม่วงก์ ตรวจสอบบัญชีแม่วงก์ รับทำบัญชีแม่วงก์วังซ่าน เขาชนกัน แม่วงก์ แม่เล่ย์ ห้วยน้ำหอม* ชุมตาบง* ปางสวรรค์* แม่เปิน* บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม) วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต) วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า) แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส) ด้านจดทะเบียน จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้านค้า […]