รับปิดงบการเงินเมืองเพชรบูรณ์ ทำบัญชีเมืองเพชรบูรณ์ รับทำบัญชีเมืองเพชรบูรณ์ รับยื่นภาษีอากรเมืองเพชรบูรณ์ รับวางระบบบัญชีเมืองเพชรบูรณ์ ตรวจสอบบัญชีเมืองเพชรบูรณ์ รับตรวจสอบบัญชีเมืองเพชรบูรณ์ รับทำบัญชีเมืองเพชรบูรณ์ วางระบบบัญชีเมืองเพชรบูรณ์ รับวางระบบบัญชีเมืองเพชรบูรณ์ รับตรวจสอบบัญชีเมืองเพชรบูรณ์ระวิง นางั่ว ในเมือง ดงมูลเหล็ก บ้านโคก วังชมภู ห้วยใหญ่ นายม นาป่า ท่าพล บ้านโตก น้ำร้อน ชอนไพร ป่าเลา สะเดียง ห้วยสะแก ตะเบาะ บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม) วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต) วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า) แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ […]