รับวางระบบบัญชีเก้าเลี้ยว รับปิดงบการเงินเก้าเลี้ยว วางระบบบัญชีเก้าเลี้ยว รับยื่นภาษีอากรเก้าเลี้ยว ทำบัญชีเก้าเลี้ยว รับทำบัญชีเก้าเลี้ยว รับตรวจสอบบัญชีเก้าเลี้ยว รับวางระบบบัญชีเก้าเลี้ยว รับตรวจสอบบัญชีเก้าเลี้ยว ตรวจสอบบัญชีเก้าเลี้ยว รับทำบัญชีเก้าเลี้ยวเก้าเลี้ยว หนองเต่า เขาดิน มหาโพธิ หัวดง บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม) วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต) วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า) แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส) ด้านจดทะเบียน จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้านค้า จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เช่น ชื่อ, […]