รับวางระบบบัญชีสหัสขันธ์ รับทำบัญชีสหัสขันธ์ ทำบัญชีสหัสขันธ์ รับยื่นภาษีอากรสหัสขันธ์ รับปิดงบการเงินสหัสขันธ์ รับวางระบบบัญชีสหัสขันธ์ รับทำบัญชีสหัสขันธ์ รับตรวจสอบบัญชีสหัสขันธ์ วางระบบบัญชีสหัสขันธ์ รับตรวจสอบบัญชีสหัสขันธ์ ตรวจสอบบัญชีสหัสขันธ์สหัสขันธ์ *โพน โนนศิลา *สำราญ ภูสิงห์ โนนแหลมทอง โนนบุรี *หนองบัว นิคม นามะเขือ *ทุ่งคลอง โนนน้ำเกลี้ยง บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม) วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต) วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า) แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส) ด้านจดทะเบียน […]