วางระบบบัญชีสมเด็จ รับวางระบบบัญชีสมเด็จ รับทำบัญชีสมเด็จ รับทำบัญชีสมเด็จ รับยื่นภาษีอากรสมเด็จ รับตรวจสอบบัญชีสมเด็จ รับตรวจสอบบัญชีสมเด็จ ทำบัญชีสมเด็จ รับวางระบบบัญชีสมเด็จ รับปิดงบการเงินสมเด็จ ตรวจสอบบัญชีสมเด็จหมูม่น หนองแวง ศรีสมเด็จ ลำห้วยหลัว มหาไชย ผาเสวย แซงบาดาล สมเด็จ บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม) วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต) วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า) แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส) ด้านจดทะเบียน จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้านค้า […]