รับยื่นภาษีอากรยางตลาด ตรวจสอบบัญชียางตลาด วางระบบบัญชียางตลาด รับวางระบบบัญชียางตลาด รับทำบัญชียางตลาด รับวางระบบบัญชียางตลาด รับปิดงบการเงินยางตลาด รับทำบัญชียางตลาด รับตรวจสอบบัญชียางตลาด รับตรวจสอบบัญชียางตลาด ทำบัญชียางตลาดบัวบาน อุ่มเม่า อิตื้อ หนองอิเฒ่า ดอนสมบูรณ์ นาเชือก โนนสูง หนองตอกแป้น ยางตลาด หัวงัว หัวนาคำ เขาพระนอน เว่อ นาดี คลองขาม บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม) วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต) วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า) แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม […]