รับปิดงบการเงินบรรพตพิสัย รับตรวจสอบบัญชีบรรพตพิสัย วางระบบบัญชีบรรพตพิสัย ทำบัญชีบรรพตพิสัย รับตรวจสอบบัญชีบรรพตพิสัย รับทำบัญชีบรรพตพิสัย รับวางระบบบัญชีบรรพตพิสัย รับยื่นภาษีอากรบรรพตพิสัย ตรวจสอบบัญชีบรรพตพิสัย รับวางระบบบัญชีบรรพตพิสัย รับทำบัญชีบรรพตพิสัยหูกวาง บางตาหงาย หนองตางู บึงปลาทู บ้านแดน ตาสัง ท่างิ้ว หนองกรด อ่างทอง บางแก้ว ด่านช้าง เจริญผล ตาขีด บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม) วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต) วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า) แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส) […]