รับตรวจสอบบัญชีท่าคันโท รับวางระบบบัญชีท่าคันโท วางระบบบัญชีท่าคันโท ตรวจสอบบัญชีท่าคันโท รับวางระบบบัญชีท่าคันโท รับทำบัญชีท่าคันโท ทำบัญชีท่าคันโท รับทำบัญชีท่าคันโท รับตรวจสอบบัญชีท่าคันโท รับยื่นภาษีอากรท่าคันโท รับปิดงบการเงินท่าคันโทกุดจิก *โคกเครือ ท่าคันโท กุงเก่า นาตาล ยางอู้ม *สหัสขันธ์ ดงสมบูรณ์ บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม) วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต) วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า) แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส) ด้านจดทะเบียน จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้านค้า […]