รับวางระบบบัญชีกุฉินารายณ์ รับตรวจสอบบัญชีกุฉินารายณ์ รับยื่นภาษีอากรกุฉินารายณ์ ตรวจสอบบัญชีกุฉินารายณ์ รับวางระบบบัญชีกุฉินารายณ์ รับทำบัญชีกุฉินารายณ์ วางระบบบัญชีกุฉินารายณ์ ทำบัญชีกุฉินารายณ์ รับทำบัญชีกุฉินารายณ์ รับปิดงบการเงินกุฉินารายณ์ รับตรวจสอบบัญชีกุฉินารายณ์กุดหว้า บัวขาว กุดค้าว เหล่าใหญ่ สามขา จุมจัง นาขาม สมสะอาด หนองห้าง เหล่าไฮงาม แจนแลน นาโก บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม) วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต) วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า) แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส) ด้านจดทะเบียน […]