รับทำบัญชีกิ่งอำเภอชุมตาบง (สาขาตำบลชุมตาบง)* รับยื่นภาษีอากรกิ่งอำเภอชุมตาบง (สาขาตำบลชุมตาบง)* รับปิดงบการเงินกิ่งอำเภอชุมตาบง (สาขาตำบลชุมตาบง)* รับวางระบบบัญชีกิ่งอำเภอชุมตาบง (สาขาตำบลชุมตาบง)* ทำบัญชีกิ่งอำเภอชุมตาบง (สาขาตำบลชุมตาบง)* รับตรวจสอบบัญชีกิ่งอำเภอชุมตาบง (สาขาตำบลชุมตาบง)* วางระบบบัญชีกิ่งอำเภอชุมตาบง (สาขาตำบลชุมตาบง)* ตรวจสอบบัญชีกิ่งอำเภอชุมตาบง (สาขาตำบลชุมตาบง)* รับตรวจสอบบัญชีกิ่งอำเภอชุมตาบง (สาขาตำบลชุมตาบง)* รับวางระบบบัญชีกิ่งอำเภอชุมตาบง (สาขาตำบลชุมตาบง)* รับทำบัญชีกิ่งอำเภอชุมตาบง (สาขาตำบลชุมตาบง)*

รับปิดงบการเงินกิ่งอำเภอชุมตาบง (สาขาตำบลชุมตาบง)* รับตรวจสอบบัญชีกิ่งอำเภอชุมตาบง (สาขาตำบลชุมตาบง)* ทำบัญชีกิ่งอำเภอชุมตาบง (สาขาตำบลชุมตาบง)* รับทำบัญชีกิ่งอำเภอชุมตาบง (สาขาตำบลชุมตาบง)* รับทำบัญชีกิ่งอำเภอชุมตาบง (สาขาตำบลชุมตาบง)* รับวางระบบบัญชีกิ่งอำเภอชุมตาบง (สาขาตำบลชุมตาบง)* รับตรวจสอบบัญชีกิ่งอำเภอชุมตาบง (สาขาตำบลชุมตาบง)* รับวางระบบบัญชีกิ่งอำเภอชุมตาบง (สาขาตำบลชุมตาบง)* วางระบบบัญชีกิ่งอำเภอชุมตาบง (สาขาตำบลชุมตาบง)* ตรวจสอบบัญชีกิ่งอำเภอชุมตาบง (สาขาตำบลชุมตาบง)* รับยื่นภาษีอากรกิ่งอำเภอชุมตาบง (สาขาตำบลชุมตาบง)* บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม) วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต) วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า) แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส) ด้านจดทะเบียน […]