รับปิดงบการเงินกมลาไสย รับทำบัญชีกมลาไสย รับวางระบบบัญชีกมลาไสย รับวางระบบบัญชีกมลาไสย รับทำบัญชีกมลาไสย รับตรวจสอบบัญชีกมลาไสย วางระบบบัญชีกมลาไสย รับยื่นภาษีอากรกมลาไสย ทำบัญชีกมลาไสย รับตรวจสอบบัญชีกมลาไสย ตรวจสอบบัญชีกมลาไสยหลักเมือง โคกสมบูรณ์ โพนงาม กมลาไสย ดงลิง โนนศิลา* ธัญญา หนองแปน โคกสะอาด* ลำชี* ฆ้องชัยพัฒนา* กุดฆ้องชัย* เจ้าท่า บริษัท ปังปอน จำกัด ยินดีให้บริการ การจัดทำบัญชี ตรวจสอบเอกสารและลงรายการบัญชี สมุดรายวัน คำนวณพร้อมจัดทำ และนำส่งภาษีอากร ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53 จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 และประกันสังคม สรุปงบการเงินประจำปี, สรุปงบดุลประจำปี, สรุปกำไรขาดทุนประจำปี ให้คำปรึกษาขั้นตอนการทำเอกสารทางด้านการค้า คอมพิวเตอร์ ออกแบบระบบเอกสารทางการค้า (ใบกำกับภาษี ลงแบบฟอร์ม) วางระบบการตัดสต๊อคสินค้า (ซื้อมาขายไป,โรงงานผลิต,ต้นทุนผลิต) วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อควมคุม (การเงิน,บัญชี,คุมสินค้า) แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์การใช้ซอฟท์แวร์ บัญชีสำเร็จรูป โปรแกรม Express (เอ็กซ์เพรส) […]